• Home
  • Vereniging
  • Tarieven 2019
Lidmaatschap €   27,50  
Gezinslid €   10,00  
Dek-   en geboortebericht voor niet-leden €   30,00 (gratis voor leden, evenals plaatsing op dekreuenlijst)
Herplaatsing €   30,00 (bij opgave te voldoen, indien geen lid)
 
De overige activiteiten (jachtproeven): gebruikelijke tarief, mede afhankelijk van de geboden extraatjes
 
   Leden  Niet-Leden
Clubdiplomadag  €    35,00 €    40,00
Workingtest €    40,00 €    45,00
KNJV Proef €    52,50  
KNJV MAP €    62,50  
OWT €    40,00 €   45,00