• Home
  • Vereniging
  • Aanmelden als nieuw lid

Aanmeldingsformulier

Aanhef(*)
Invalid Input

Voorletters(*)
Invalid Input

Roepnaam(*)
Invalid Input

Achternaam(*)
Invalid Input

Straat(*)
Invalid Input

Huisnummer(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Invalid Input

Woonplaats(*)
Invalid Input

Land(*)
Invalid Input

Telefoonnummer(*)
Invalid Input

Emailadres(*)
Invalid Input

Emailadres controle(*)
Invalid Input

Geboortedatum(*)
Ongeldige invoer

Website
Invalid Input

Welk ras hebt je?(*)

Vul hier het ras van uw hond in indien anders dan Labrador
Invalid Input

Keuze lidmaatschap(*)
Invalid Input


Waar ligt jouw interesse? Meerdere keuzes mogelijk.

Interesse(*)

Ongeldige invoer

Hobby / Beroep
Invalid Input


Op welke wijze zou je de vereniging in de toekomst willen ondersteunen? Meerdere keuzes mogelijk.

Meewerken (*)

Ongeldige invoer

Toelichting bij overig
Invalid Input

Doorlopende Machtiging

Verklaring: Door akkoord te gaan geeft u toestemming aan de vereniging Labrador Kring Nederland om jaarlijks het lidmaatschapsgeld af te schrijven. De jaarcontributie bedraagt voor een gewoon lid €27,50 en voor een gezinslid €10,00. Vanaf 1 juli tot 31 december van dat jaar kost het lidmaatschap € 15,00. Het verschuldigde bedrag wordt afgeschreven van de hieronder opgegeven rekening onder vermelding van " contributie LKN".
Indien u niet akkoord bent met de afschrijving, kunt u binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking indienen bij uw bank. Een machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken.
Akkoord(*)

Iban bankrekeningnummer(*)
Invalid Input

Tenaamstelling(*)
Invalid Input

Privacyverklaring

Ik accepteer de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website www.labradorkring.nl en geef toestemming mijn gegevens te gebruiken zoals omschreven in deze verklaring.

Akkoord(*)
Ongeldige invoer