• Home
  • Jacht
  • Uitleg proeven

Clubdiplomadagen 

Op een clubdiplomadag worden een aantal vast omschreven proeven afgelegd (zoals beschreven in het JPC reglement).
Er zijn drie categorieën  de C, B en A-Proef. 
De C en B  proeven worden afgelegd met dummy’s.  
De A-proef wordt afgelegd met wild (duif en eend). 
De C- proef bestaat uit 5 onderdelen:A. aangelijnd en los volgen, B. uitsturen en komen op bevel, C. houden op de aangewezen plaats, D. apport te land, E. apport uit diep water.
De nadruk ligt vooral op appèl.
De B-proef bestaat uit 3 onderdelen: F. verlorenapport te land, G. markeerapport te land, H. apport over diep water.
De nadruk ligt vooral op apporteren.
Als de hond de C- en B-proeven  heeft afgelegd en het gemiddelde voor de apporteeronderdelen minimaal een zeven is, dan mag deze meedoen aan de A-Proef ; deze bestaat uit 2 onderdelen en worden afgelegd met wild:
I. dirigeerproef te land,  J. apport van verre loper over breed water(sleep)

De minimumleeftijd om mee te mogen doen is:
in de C-klasse is  9 maanden;
in de B-klasse is 12 maanden;
in de A-klasse is 18 maanden.

Bij voldoende prestatie wordt het C-, B- diploma verkregen
 
WORKINGTEST 
Tijdens de workingtest worden de honden beoordeeld bij het afleggen van een aantal niet vooraf bekende proeven welke na gebootste jachtsituaties zijn. Voor deelname is een diploma van een clubdiplomadag, jachthondenproef of een veldwerkkwalificatie vereist. Het is niet toegestaan in te schrijven voor een lagere klassen dan waarvoor men zich ergens heeft gekwalificeerd. In geschreven kan worden in de C-Klasse.
Door voorjagers met honden met een C-diploma, door voorjagers met honden die een B-diploma hebben behaald maar nog niet de leeftijd van 18 maanden hebben bereikt waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-Klasse.
 
B1-klasse:
voor honden met een B-diploma die voor het eerst in de B-klasse inschrijven;
voor honden die al eerder in de B1-klasse inschreven en die niet op basis van behaalde resultaten in de B2-klasse behoren in te schrijven.
 
B2-klasse:
voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven;
voor honden met één of meerdere B1-diploma's die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
voor honden die opgegaan zijn voor het A-diploma maar dit niet hebben behaald;
voor honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse;
voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie.
 
A-klasse:
voor honden met een A-diploma
voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse vereniging bij de eerste drie zijn geeindigd met minimaal de kwalificatie ZG of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U hebben behaald.
 
De KNJV-Proef
Op een KNJV-proef  krijg je dezelfde proef onderdelen als bij een clubdiplomadag alleen nu  met koud wild. Deze worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven. 
Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven kunt u hier DOWNLOADEN
 
KNJV-Meervoudige Apporteer Proef (M.A.P.)
Een MAP bestaat uit 6 samengestelde proeven waar bij iedere proef twee stuks dood veer- of haarwild geapporteerd dienen te worden. De proeven zijn niet vooraf bekend en zijn gesimuleerde jachtsituaties. Deelname aan een MAP is uitsluitend mogelijk indien de hond in het bezit is van een KNJV B of KNJV A diploma.
 
Veldwedstrijd
Een veldwedstrijd is een wedstrijd, waarbij retrievers in het vrije veld na het schot worden beoordeeld op de mate waarin zij samen met de voorjager het wild binnen brengen. samenwerking Het veldwedstrijdreglement voor Retrievers kunt u hier DOWNLOADEN.