• Home
  • Kampioenschapsclubmatch 2019

Kampioenschapsclubmatch 2019

Op 15 september 2019
Bij KC Pampus

English text below

Zondag 15 september 2019 houden wij onze jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch (KCM) op het terrein van KC Pampus aan de Weteringweg 2 in Almere. Net als vorig jaar zal een aantal standhouders met leuke en (voor de hond) lekkere spullen deze dag van de partij zijn. Ook aan de kidz én inwendige mens is gedacht. Kortom, alle ingrediënten voor weer een sportieve en gezellige showdag!

Inschrijfgeld

Inschrijving per hond € 40,-
Jongste puppyklasse/puppyklasse € 25,-
Iedere tweede hond of meer
van dezelfde eigenaar
€ 5,- korting per ingeschreven hond
Vanaf de 5e hond is geen inschrijfgeld meer verschuldigd.


Keurmeesters
Dit jaar heten we de volgende keurmeesters welkom op onze KCM:

Keurmeester Klasse*
Philippe Lammens (FRA) Puppyklasse Reuen
Jongste Puppyklas Teven
Openklasse Teven
Fokkersklasse Teven
Gebruikshondenklasse Teven
Veteranenklasse Teven
Jose Doval (ES) Jeugdklasse Reuen
Openklasse Reuen
Fokkersklasse Reuen
Gebruikshondenklasse Reuen
Veteranenklasse Reuen
Puppyklasse Teven
Tina Herman (SI) Jongste puppyklasse Reuen
Tussenklasse Reuen
Kampioensklasse Reuen
Jeugdklasse Teven
Tussenklasse Teven
Kampioensklasse Teven

* De indeling is onder voorbehoud en afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Groepskeuringen

Naast de reguliere keuringen worden er ook groepskeuringen gehouden. Deelnemende honden moeten tevens ingeschreven zijn in een individuele klasse. Deelname is gratis.

Het gaat om de volgende keuringen:

Fokkerijklasse
Minimaal 3 en maximaal 5 honden van dezelfde fokker, eigenaren mogen verschillend zijn.

Koppelklasse
Reu en teef van 1 eigenaar.

Nakomelingenklasse
Reu en/of teef met minimaal 3 en maximaal 5 eerste generatie nakomelingen.

Kampioenenparade
Honden die tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 kampioen zijn geworden, kunnen meedoen aan de Kampioenenparade die tijdens de lunchpauze wordt gehouden. Het gaat om Labradors die een door de Raad van Beheer uitgegeven titel hebben behaald, een Nederlandse eigenaar hebben en beschikken over een NHSB-nummer.

Kind-Hond Show
Voorafgaand aan de Kampioenenparade organiseren we een Kind-Hond Show in 2 leeftijdscategorieën: tot 12 jaar en van 12 tot 18 jaar. Deelname is gratis waarbij de hond tevens voor de individuele keuring moet zijn ingeschreven. 

Je kunt je vanaf 1 mei a.s. opgeven voor de groepskeuringen, Kampioenenparade en Kind-Hond show via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld duidelijk waar je je voor opgeeft, met welke hond(en) je wilt deelnemen en bij de Kind-Hond Show wie de handler is en zijn/haar leeftijd.

Voorwaarden
Op de KCM zijn de bijzondere voorwaarden (tentoonstellingsregels), de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland en de regels van de FCI van toepassing. Door in te schrijven verklaart de exposant bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren en kan zich nimmer op onbekendheid met de regels beroepen.
Vragen
Heb je vragen over de KCM 2019? Stel ze aan het KCM Team via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

• De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
• De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is beschermd, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is of titerbepaling met einddatum welke door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort moet zijn opgenomen. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.
• De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd. Honden met gecoupeerde oren mogen/kunnen niet deelnemen, ongeacht het land waar de hond geboren/gecoupeerd is. Handleiding KCM – hulpmiddel bij het organiseren van een kampioenschapsclubmatch V.2017 Pagina 12 van 19
• Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
• Door in te schrijven verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.


Sunday September 15th 2019 we will hold our annual Championship Show (or Kampioenschapsclubmatch in Dutch, KCM). This show will take place in Almere at KC Pampus, Weteringweg 2. Just like last year, there will be a number of stands with fun and (for dogs) tasty supplies. There will also be a kids stand. In short, all ingredients for a wonderful day are there.

Entree fee

Entry fee per dog € 40,-
Youngest puppy/puppy € 25,-
Every second dog or more from the same owner € 5,- discount per dog
From 5th dog and upwards, entry is free

Entering is only possible through our online form. Entry will open on May 1st and will close on September 1st.

Judges

Judge Class*
Philippe Lammens (FRA) Puppyclass Dogs
Youngest Puppyclass Bitches
Open class Bitches
Breederclass Bitches
Working class Bitches
Veteran class Bitches
Jose Doval (ES) Youth class Dogs
Open class Dogs
Breeders class Dogs
Working class Dogs
Veteren class Dogs
Puppy class Bitches
Tina Herman (SI) Youngest puppy class Dogs
Intermediate class Dogs
Champion class Dogs
Youth class Bitches
Intermediate class Bitches
Champion class Bitches

*Class division is with reservation and depending on the number and distribution of entries

Group judging
Besides the regular judging, there will also be group judging at the KCM. Dogs entered in these groups have to be entered individually as well. Entering is free. If you want to compete in one of these classes, please send an email to Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. with what class and what dogs you want to enter.

Breeders class
A minimum of 3 and maximum of 5 dogs from the same breeder. Owners can be different.

Brace class
Dog and bitch of one owner.

Progeny class
Dog and/or bitch with a minimum of 3 and a maximum of 5 first generation offspring.

Do you have any questions about the KCM 2019? Send us an email at Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terms and conditions
By entering, exhibitors declare to be familiar with the rules under which this show is held. These rules are the exhibition rules in the rulebook of the Dutch kennelclub Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, and the rules of the FCI.
Entering one or more dogs for the show means you are obligated to pay the entry fee.