CHIPPEN EN REGISTREREN - VERPLICHT PER 1 APRIL 2013!

Fokkers in Nederland zijn per 1 april 2013 verplicht hun pups binnen 7 weken na de geboorte te laten chippen, en binnen 8 weken het chipnummer bij een daartoe aangewezen databank te registreren met o.a hun naam, adres en woonplaats.

Rashondenfokkers die via de RvB de officiele NHSB stambomen aanvragen moeten zich ook houden aan deze wettelijke regels en termijnen voor chippen en registreren! Wanneer U een hond verkoopt moet U een bewijs van chippen en de registreren kunnen laten zien.

Zodra een hond in eigendom overgaat, moet bij een aangewezen databank binnen 2 weken de registratie worden aangepast met de gegevens van de koper.

Een hond die uit het buitenland afkomstig is moet, ongeacht zijn leeftijd, binnen 2 weken geregistreerd worden. Wanneer een hond in Nederland verblijft voor een periode korter dan 3 maanden dan is dit niet nodig.

Wanneer de (ver)kopende partij niet zorgt voor een correcte registratie, dan is deze in overtreding. Bij de verkoop van de hond moet de fokker aan de nieuwe eigenaar vertellen dat deze de registratie moet laten aanpassen bij de databank. De fokker moet de hond binnen 2 weken na de overdracht afmelden bij de databank.

De minister van EZ wijst databanken aan die de gegevens van gechipte honden mogen registreren. Databanken moeten de eigenaar een schriftelijk of digitaal bewijs van registratie sturen.

Kortom: Ook pups met een stamboom, geboren na 1 april 2013, die dus eigenlijk al geregistreerd zijn bij de RvB, moeten geregistreerd worden bij een aangewezen databank !

Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

www.chipjedier.nl  en www.drloket.nl