• Home
  • Evenementen
  • Kampioenschapsclubmatch 2019

Jubileum Dual Purpose Wedstrijd

Op 31 augustus 2019
Bij Putten
Categorieën: Tentoonstelling, Jachtproeven

Er zijn jachtwedstrijden genoeg waar het niet uit maakt hoe je labrador er uit ziet.

Er zijn shows genoeg waar het niet uit maakt of je labrador wel op een jachtwedstrijd zou kunnen presteren.

Daarom organiseren wij een LKN Dual Purpose wedstrijd, op zoek naar een mooie labrador die goed kan werken.

Iedereen is welkom, lees hieronder de klasses en voorwaarden voor titels.

LKN Dual purpose Wedstrijd

Maximaal 50 deelnemers
Intacte reuen – geen loopse teven
Uitsluitend labradors
Beoordeling op Jacht, Exterieur en Gezondheid

Kosten

Jubileumtarief 50 euro leden – 60 euro niet leden

Klasse 1

Leeftijd 12 tot 24 maanden.
4 Proeven - Niveau workingtest C 
Beoordeling op exterieur en gangwerk naar het idee van de Duitse formwert.

Te winnen titel LKN Dual Purpose Talent 2019 (+plaatsing)

Voorwaarden:

Jacht: 75 punten van 100
Show: 75 punten van 100

Gezondheid: HD A of B en Ellebogen vrij

Is je labrador tussen de 12 en 24 maanden en niet geröntgend dan kun je wel mee doen maar geen titel winnen, je krijgt wel een deelnemer certificaat.

De titel niet behaald? Dan krijg je een deelnemers certificaat met daarop de behaalde resultaten.  

Klasse 2

Leeftijd vanaf 18 maanden
4 Jachtproeven - niveau Workingtest B2
Beoordeling op exterieur naar het idee van de Duitse formwert

Te winnen titel LKN Dual Purpose 2019 (+ plaatsing)

Voorwaarden:

Jacht: 75 van 100 punten
Shows: 75 van 100 punten
Gezondheid: HD A of B, Ellebogen vrij

Is je labrador niet geröntgend dan kun je geen titel winnen, maar wel mee doen en een deelname certificaat krijgen met daarop de behaalde resultaten

De titel niet behaald? Dan krijg je een deelnemers certificaat met daarop de behaalde resultaten

Iedere deelnemer ontvangt een deelname certificaat met daarop de behaalde resultaten.

De honden die zowel op show, als jacht en aan de gestelde gezondheidseisen voldoen krijgen een titel met nummer van plaatsing.

Meerdere honden kunnen dus een titel winnen, of de talent titel of de volwassen titel.

Bij het gebruik van de titel moet de plaatsing genoemd worden.

Voor 2019 doen we het zoals hier boven staat.
In de 1ste klas heeft een leeftijdsverschuiving plaats gevonden, leek ons reëler.

Er zullen ongetwijfeld meer verbeterpunten zijn, die evalueren we na de wedstrijd.

De voorbereiding is al leuk en we kijken enorm uit naar de dag zelf.

Hartelijke groetjes Team Dual Purpose dag